Warning: Use of undefined constant monitor_dropdown - assumed 'monitor_dropdown' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/siamwebhos/domains/siamwebhost.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 90

Warning: Use of undefined constant monitor_dropdown4 - assumed 'monitor_dropdown4' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/siamwebhos/domains/siamwebhost.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 146
Payment Info – Siamwebhost
         Office : 02 105 4281              line id : @siamhost              Fax : 02 004 8294              support@siamwebhost.com              ติดต่อเรา
Siamwebhost มีช่องทางชำระเงินค่าบริการ ดังนี้

วิธีการชำระค่าบริการ
1. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี (สามารถโอนผ่าน ATM หรือ online bankingได้)

ชื่อบัญชี : บริษัท เมทราไบต์ วัน จำกัด   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
Account Name: METRABYTE ONE CO.,LTD Saving Account

หมายเลขบัญชีธนาคาร ดังนี้
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ไทยพานิชย์ เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ 407-473702-3
กรุงเทพ เซ็นทรัล เวสต์เกต 058-7-06421-3
กสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 018-3-81459-1
กรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 985-7-79594-3
PROMPTPAY หมายเลข 0105559159858

2. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่าน Paypal Account: paypal@metrabyteone.co.th  (Paypal Online)

เงื่อนไขการชำระเงิน
  • สินค้าและบริการของเรา เป็นแบบชำระเงินก่อนใช้บริการ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะทางเราจะ สร้างพื้นที่ hosting หรือ จดโดเมน ให้ พร้อมส่ง user , password และข้อมูลการใช้งาน ให้ทาง email ที่ลงทะเบียนไว้
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะถูกจัดส่งไปทางไปรษณีย์ หลังจากที่เรา ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วไม่เกิน 15 วัน
การหักภาษี ณ ที่จ่าย
กรณีลูกค้านิติบุคคล/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สามารถหักได้เฉพาะค่าบริการ Hosting

บริษัท เมทราไบต์ วัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858